Recently added

Fujio Akai

Komposition

watercolour
size: 14.0 x 19.9 inches

EUR 350.00

Nestor Santana

Komposition

gouache
size: 19.3 x 14.8 on 27.5 x 19.5 inches

EUR 350.00

Ushio Takahashi

Komposition

colour etching
size: 11.5 x 15.2 on 19.3 x 26.3 inches

EUR 300.00

Max Ackermann

Spanischer Nachmittag

colour silkscreen
size: 16.8 x 13.7 on 27.3 x 19.9 inches

EUR 450.00

Karel Appel

Deux Personnes

Colour lithograph
size: 18.3 x 25.7 on 22.0 x 29.6 inches

EUR 450.00

Nestor Santana

Komposition

Monotypie
size: 14.6 x 19.3 on 20.7 x 25.9 inches

EUR 200.00